Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
По регламент EU 2016/679


С влизането и използването на нашият интернет сайт, вие автоматично се съгласявате като потвърждавате от свое лице че:

Давате своето съгласие следните лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма Билки ЕООД за изброените цели:

* Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, доставка на поръчки.
* Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, доставка на поръчки.
* Телефон – за връзка със служители на Билки ЕООД, доставка на поръчки. 
* Е-Мейл – за връзка със служители на Билки ЕООД, за получаване на информация във връзка с поръчки, промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи. 

Потвъвждавате: Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“ информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирма Билки ЕООД, както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).


* С влизането на всяка една от страниците на сайта в който се намирате Вие декларирате, че приемате вашите лични данни да бъдат използвани от нашият сайт с цел по-доброто ви търговско обслужване и изпълнение на вашата заявка за търсене на продукти или вашата заявка за поръчка и покупка. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас в продължение на 1 година и 6 месеца, или съгласно изискванията на НАП спрямо нашата специфична дейност. Ако желаете вашите лични данни да бъдат изтрити от нашата база данни, моля да се свъжете с нак на посочения в Контакти майл или телефон и да ни дадете потвърждение за вашето желание.

*Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на вашето по-качествено обслужване от фирма Билки ЕООД, за изпълнението на вашата поръчка и за актуална информация, при ваше изрично съгласие.